نورپردازی و رنگ نور

استفاده از رنگ های نور در نورپردازی (۲)

رنگ بدنه حاصل از نور تابشی و خاصیت ویژه جذب در سطوح است. بنابراین سه محرک نور بدنه تنها در ترکیب با نوع نوری که با آن روشن شده است قابل تشخیص اند. در نورپردازی دیوارها یا اجسام رنگی، اثر متقابل رنگ نور و رنگ بدنه اهمیت بسیاری دارد. این اثر متقابل، اساس ترکیب رنگ کاهشی است.

در نورپردازی ما با پس زمینه ای از آسمان شب مواجه ایم. زمینه ای که از غروب آفتاب تا هنگام سحر با تغییر زمان مدام در حال تغییر رنگ می باشد. آنچه ما به عنوان ناظر در نورپردازی مشاهده می کنیم اثر متقابل جذب نور رنگی و رنگ بدنه است. دیگر اثری از نور نیست بلکه تنها رنگی که بر روی بدنه اثر بجا گذاشته، قابل رویت است. در حقیقت در نورپردازی به خصوص در نورپردازی منظر و فضاهای شهری ما در حال نقاشی در بوم آسمان شب هستیم و لذا رعایت کلیه موارد مربوط به نقاشی و هنر ترکیب رنگ در این نوع نورپردازی از اهمیت بسزایی در ماندگاری و تاثیر گذاری اثر و نیز ایجاد امنیت و آرامش در فضا برخوردار است.

در اصطلاح عام،  مجموعه ای از رنگ ها زمانی هماهنگ نامیده می شوند که از چند رنگ خویشاوند و یا از چند رنگ مختلف با درجه تیره روشنی یکسان حاصل شده باشد. در سال ۱۷۹۷ رامفورد در روزنامه “نیکلسون” ادعا کرد که نورهای رنگی در صورتی هماهنگ هستند که پس از مخلوط شدن، نور سفید تولید کنند.

ذات رنگ، قابل تجزیه و شناخت است که هم از نظر فیزیکی و هم از نظر شیمیایی، مغز و چشم انسان با آن محتوا و مفهومی انسانی می دهد. واقعیت روان شناختی- فیزیولوژیکی رنگ، نمود رنگ است. ذات رنگ و نمود رنگ تنها هنگامی بر هم منطبق می شوند که هماهنگی رنگ ها وجود داشته باشد. در مواردی ذات رنگ تبدیل به نمود جدیدی می شود.

در موقع بررسی خصوصیات نمود رنگ می توان گفت هفت نوع کنتراست شامل کنتراست فام، کنتراست تیره روشنی، کنتراست سرد-گرم، کنتراست مکمل، کنتراست همزمانی، کنتراست اشباع و کنتراست وسعت را کشف کرد.

هر کدام از این کنتراست ها از نظر خصوصیت، ارزش هنری، تاثیر بصری، بیانی و نمادی منحصر به فردند و در مجموع پایه و اصول رنگ بندی را تشکیل می دهند. بکارگیری صحیح کنتراست های رنگ در نورپردازی، مهمترین ابزار بیان معانی و مفاهیم معماری اثر است بنابراین تمامی این هفت نوع کنتراست در نورپردازی به دلیل مشابهت با هنر نقاشی بایستی رعایت شوند. لازم به ذکر است که از بین کنتراست ها، کنتراست اشباع بدلیل مشابهتی که در نورپردازی با کنتراست تیره روشنی دارد از بیان آن صرف نظر شده است.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *