نورپردازی برج

اصول نورپردازی نمای برج ها (بخش یکم)

منظر شهر به عنوان شاخص و نماد درجه کیفیت هر شهر است، چرا که منظر شهری خوب ارزش افزوده اقتصادی، اجتماعی و محیطی برای شهر به همراه خواهد داشت. الزامات زندگی شهری امروز، ایجاب می کند که دامنه فعالیت های انسانی از طول روز گذشته و تا پاسی از شب ادامه یابد. بنابراین کار و زندگی شبانه تبدیل به بخشی از زندگی شهری افراد شده است و بخش عمده ای از درک هویت شهر وابسته به نورپردازی فضاهای شهری است که از طریق آن می توان: به خوانایی شهر کمک نمود، در شهر به نماد پردازی می توان پرداخت، به افزایش ایمنی فضاهای شهری از طریق نورپردازی صحیح می توان دست یافت، از طریق روشنایی و نورپردازی استاندارد می توان به شهر رنگ تعلق داد و در نهایت شهر را برای سکونت شهروندان جذاب نمود. با توجه به الزامات زندگی امروزه منظر شبانه شهر اهمیت بسیاری دارد و با نورپردازی می توان این منظر را ارتقاء داد.

برج ها و نورپردازی برج ها می تواند نقش کلیدی را در شکل گیری مطلوب سازمان فضایی شهری به عنوان نشانه، حوزه های تمرکز ارتفاعی و پدیده های دروازه ای بر عهده دارند و از عوامل تاثیر گذار در خوانایی شهر و درک انسجام فضایی آن نیز می باشند. اهمیت منظر شبانه شهر، تاکید بر این عناصر کلیدی ساختار فضایی شهر را با نورپردازی ضروری می نماید. در حال حاضر ساختمان های بلند یا همان برج ها بدون توجه به مکان قرار گیری آنها، ویژگی های معماری و نقشی که در منظر شب ایفا می کنند، توسط مهندسان برق نورپردازی می شوند که صرفاً جنبه روشنایی داشته و به ابعاد طراحانه آن کم توجه هستند. لذا هدف این مقاله رفع این مشکل از طریق بررسی انواع راهکارهای نورپردازی شامل تاکید بر ساختارهای معماری، نورپردازی ادراکی و نورپردازی ارتباطی و همچنین ارائه راهنمای نورپردازی ساختمان های بلند و یا نورپردازی برج ها با اتکا بر گونه شناسی آنها به لحاظ فرمی و عملکردی است. از آنجا که ابنیه بلند مرتبه گاه بصورت مجموعه ای به ایفای نقش در ارتقاء منظر شهری می پردازند، ضروری است تا راهنمای ارائه شده آنها بصورت سلسله مراتبی، از مرتبه استراتژیک تا مقیاس فضای شهری و در نهایت ابنیه منفرد را دربرگیرند.

یکی از مهم ترین ویژگی های منظر شب سیستم های روشنایی منفرد و دسته جمعی برج ها و سازه های بلند مرتبه هستند. ساختمان های اصلی شهر، به لحاظ ارتفاعی، بنا به موقعیت شاخص آنها، نوع کاربری و اهمیت تاریخی شان، باید در طراحی سیستم های نورپردازی را بکار گیرند که علاوه بر تاکید بر ویژگی های شاخص و منحصر به فرد آنها، رابطه آنها را زمینه پیرامونشان نیز باید مد نظر قرار بگیرد. ایجاد نظم بصری و هماهنگی میان ساختمان های بلند مرتبه یک عامل کلیدی برای ایجاد یک خط آسمان به لحاظ بصری زیبا و خوشایند است. تاثیر بصری ساختمان های بلند مرتبه بر فرم شهر و منظر شبانه شهر از ساختمان های منفرد فراتر می رود. در حالیکه مهندسین سازه بر خود ساختمان متمرکز هستند و معماران برج ها را در زمینه مجاور آن بررسی می کنند، مطالعات طراحی شهری متمرکز بر رابطه بین ساختمان های بلند در یک حوزه و نهایتاً تاثیر آن بر بستر شهری است. با توجه به نقشی که این ساختمان ها در منظر شهری ایفا می کنند، در نورپردازی این ساختمان ها ارتباطشان با زمینه پیرامون و در نهایت بستر شهر مد نظر قرار بگیرد. تعداد ساختمان هایی که نماهای آنها نورپردازی می شود، روز به روز در حال افزایش استو به دلیل تغییرات اجتماعی، تکنولوژیکی و معماری طراحی نورپردازی با چالش های جدید نظیر عدم توجه نقش کاربری در نورپردازی، مصرف انرژی و تاثیر بر محیط زیست مواجه است.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *