نورپردازی

تاثیر پنجره در روشنایی

پنجره

ورود نور طبیعی به داخل فضاهای بسته اغلب از طریق بازشوها و به معنای آشنا از راه پنجره خواهد بود. پنجره در انواع مختلف ساخته شده و به بازار عرضه می شود. اما در انتخاب ابعاد و شکل های ظاهری آن کمتر به مسئله نوردهی و مقدار نوردهی و مقدار نوری که باید از آن بگذرد، توجه می شود. جنبه های زیبائی شناسانه و به ویژه شکل ظاهری آن در نمای ساختمان بیشتر مورد توجه طراحان قرار می گیرد. از نظر مصرف انرژی نیز اگر قرار باشد توجهی به پنجره شود، نقش حرارتی آن عمده می شود. در اینجا بحث بر سر آن است که نباید فقط به این دو وجه توجه کرد، بلکه مقصد آن است که به کنترل نوردهی در کنار موارد دیگر پرداخته شود.
خصوصیات پنجره
پنجره یکی از عناصر اصلی ساختمان و عامل روشنایی طبیعی داخلی است. پنجره جریان هوا را از خود عبور می دهد و از نظر روانی موجب آرامش می شود و دعوت کننده طبیعت به داخل بناست. پنجره فوایدی دارد، ولی اگر در طراحی آن دقت نشود، عنصر مضری برای ساختمان قلمداد می شود.
پنجره را از دو دریچه می توان بررسی کرد:
– به عنوان ویژگی های زیبایی شناسانه و هویت بخش از درون یا از برون بنا؛
– به عنوان عامل آسایش حرارتی، آسایش بصری و آسایش صوتی اگرچه خصوصیات یکی بر دیگری اثر می کند و نمی توانند جدا از هم باشند، لیکن برای بررسی دقیق بهتر است این دو مقوله از هم منفک شوند. مقوله اول بحثی معمارانه است، حال آنکه مقوله دوم از نظر مصرف انرژی حائز اهمیت است و همانند بحثی ریاضی است.
کارکردها و سازندهای پنجره
دو کارکرد مهم پنجره عبارتند از:
– تاثیر مثبت در ایجاد روشنایی برای فضا، تامین دید از فضای داخلی به فضای خارجی و انسداد صدا
– امکان تهویه مستقیم برای بهداشتی کردن محیط داخلی و کمک به سرمایش و گرمایش طبیعی
از طرفی اجزا و سازندهای پنجره در سه طبقه مختلف قرار می گیرند:
– مواد ومصالح: شامل شیشه، قاب و عناصر الحاقی؛
– طرح و اندازه: شامل اندازه پنجره، سطح شیشه، فرم پنجره، فاصله سطح خارجی قاب تا شیشه و فاصله سطح داخلی قاب تا شیشه؛
– عناصر خارجی و مرتبط با پنجره: مثل سایه بان، جبهه قرارگیری، مکان قرارگیری، جداره پیرامونی پنجره از حیث رنگ، ضخامت، نوع مصالح و جایگیری قاب پنجره در عمق ضخامت جداره.
تاثیر پنجره در ایجاد روشنایی
به علت بسته بودن فضاهای داخلی، تامین روشنایی در آنها اهمیت ویژه ای دارد. گفته شد که روشنایی به دو روش تامین می شود:
– نور طبیعی
– نور مصنوعی
معقول ترین راه بهره برداری از نور طبیعی با توجه به رعایت دیگر مسائل، استفاده از پنجره است. پنجره را می توان بر یک یا چند وجه فضایی مکعب شکل تعبیه کرد. بیشتر اوقات پنجره ها در یک وجه یا حداکثر در دو وجه فضا قرار می گیرند.
براساس مسائل مصرف انرژی و صرف نظر از جنبه های دیگر، ابعاد پنجره باید کنترل شده باشد. پنجره های بزرگ از نظر نور قابلیت خوبی دارند، اما از نظر انتقال حرارت ممکن است بنا را با مشکل جدی مواجه سازند.

لایتینگ پلاس لایتینگ پلاس لایتینگ پلاس

چراغ LED، چراغ LED، چراغ LED

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *