لامپ رشته ای

لامپهای ملتهب ( لامپ رشته ای )

اصول کار
نور در لامپهای ملتهب از طریق اثر نوردهی گرمایی (thermo – Luminescence) یا تابش در اثر گرم شدن،ایجاد می گردد. این امر بوسیله عبور دادن جریان الکتریسیته از میان رشته لامپ، بمنظور افزایش دمای رشته تا حد ملتهب شدن آن انجام می گیرد.

دمای کار رشته
در لامپهای ملتهب محدودیت حداکثر دمای کار رشته به نقطه ذوب فلز رشته و در دماهای پایین تر از آن به میزان تبخیر فلز رشته بستگی دارد. تبخیر فلز رشته باعث کاهش تدریجی سطح مقطع رشته می شود تا وقتی که سرانجام به طور کلی بریده شود. ازاین رو هر چه سرعت و میزان تبخیر بیشتر باشد ،. طول عمر لامپ کوتاهتر خواهد بود . مواد تبخیر شده باعث سیاه شدگی داخل حباب شده و انتشار نور از لامپ کاهش می یابد . میزان تبخیر فلز رشته بوسیله پر کردن گاز بی اثر در داخل حباب لامپ که با فلز رشته و واکنش شیمیایی ندارد محدود می شود . با این حال گاز پر شده بعلت پدیده جابجایی حرارتی خود باعث تلف حرارتی در رشته می شود. تلف حرارتی عملاً بوسیله ساخت و کاربرد رشته های کوتاهتر و ضخیم تر و از طریق مارپیچ نمودن رشته به حد زیادی کاهش می یابد . در مورد برخی از لامپها بویژه در مورد لامپهای ملتهب برای مصارف روشنایی عمومی ۲۵ تا ۳۰۰ وات کاهش بیشتر تلفات حرارتی از طریق ” دوبار مارپیچ نمودن رشته” و ایجاد مارپیچ مضاعف حاصل می شود.

گاز بی اثر پر شده در لامپ
نوع گاز پر شده در داخل حباب لامپ و مقدار فشار آن در کنترل تبخیر رشته حائز اهمیت است . در این مورد انتخاب نوع گاز گازی که معمولاً استفاده می شود گاز آرگون با فشاری در حدود یک اتمسفر می باشد . در برخی از لامپها مقدار کمی ازت با آرگون مخلوط می شود.
حباب لامپ
حباب لامپهای ساده دارای سطوح صافی بوده و مقدار بسیار کمی از نوری را که از آنها می گذرد جذب می کند . با این حال درخشندگی رشته در لامپهای با نوع حباب دار زیاد می باشد. بنابر این باعث خیرگی چشم می شود . بمنظور کاهش درخشندگی رشته سطح داخل حباب توسط اسید مضر شده و حباب مات می شود. این امر باعث می شود که نور ایجاد شده در رشته از سطح بزرگتری انتشار یافته و در نتیجه پخش شدن آن، درخشندگی کاهش یابد.
حباب های با پوشش سیلیکا
به وسیله پوشش دادن داخل حباب با پودر سفیدی از قبیل سیلیکا پخش نور بیشتری حاصل می شود .در این نوع لامپها رشته اصلاً دیده نمی شود و چنین بنظر می رسد که نور از کل حباب ساطع می شود . در مقایسه با لامپ دارای حباب ساده با همان توان در حدود ۱۰ درصد افت نور دهی در لامپهای با پوشش سیلیکا وجود دارد.
فیوز لامپ
هنگامیکه رشته لامپ در انتهای عمر آن نهایتاً قطع می گردد. به علت یونیزه شدن گاز پر شده در لامپ احتمال ایجاد قوس الکتریکی وجود دارد. این امر می تواند منجر به عبور جریان زیادی ازسیمهای تغذیه شود که باعث ذوب شدن آنها می شود. ذوب شدن سیم تغذیه می تواند باعث ترکیدن پینچ شیشه ای و به‌ دنبال آن ترکیدن حباب لامپ شود. بمنظور از بین بردن احتمال این مخاطره، همه لامپهای رشته ای ملتهب برای مصارف روشنایی عمومی، دارای فیوز می باشند. این فیوزها که قسمتی از هادی های تغذیه را تشکیل می دهند، زودتر ذوب شده و جریان عبوری از لامپ را قطع می کنند.
طیف رنگ
رشته یک لامپ ملتهب در واقع یک تابشگر سیاه کامل می‌باشد، از این رو دمای واقعی آن و دمای رنگ آن یکسان است . دمای رشته یک لامپ برای مصارف روشنایی عمومی‌ در حدود ۲۹۰۰ درجه کلوین می‌باشد.
بنابراین دمای رنگ لامپ فوق ۲۹۰۰ درجه کلوین و شاخص رنگنمایی در واقع برابر ۱۰۰ می‌باشد ( یکسان با تابشگر سیاه در ۲۹۰۰ درجه کلوین ).
مشاهده می‌شود که بیشترین مقدار تابش، خارج از طیف مرئی است. این امر به دلیل پایین بودن بازده نوری لامپهای ملتهب می‌باشد.در قسمت مرئی طیف، بیشترین مقدار انرژی مربوط به قسمت انتهای رنگ قرمز می‌باشد. از این رو نور ایجاد شده یک نور سفید متمایل به قرمز یا (سفید گرم) است .
لامپهای ملتهب برای مصارف عکاسی که باید نور سفیدتری داشته باشند ،در دمای تا ۳۴۰۰ درجه کلوین کار می‌کنند ولی طول عمر این لامپها ممکن است بسیار کم تا حد ۳ ساعت باشد.

لایتینگ پلاس لایتینگ پلاس لایتینگ پلاس

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *