نورپردازی

ملاحظات نور روز

ملاحظات نور روز
استفاده از نور مطلوب روز، بار مصرف انرژی را نه تنها در روشنایی، بلکه در سرمایش، گرمایش و استفاده از فن های تهویه کاهش می دهد.
روزنه ورود نور روز در فضاهای داخلی بازشوهایی هستند که در پنج جهت- بنابر امکانات طرح و نوع قرارگیری حجم در سایت – طراحی می شوند. نکته مهمی که بایدطراح به آن توجه داشته باشد، قرارگیری بازشوها در جبهه ای مفیدتر از حجم ساختمان، برای استفاده از نور روز است، مگر آنکه بنابر عللی آن جبهه مسدود باشد. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که بتوانیم نور وارده به “فضای محاذات” را از نظر کمی و کیفیت کنترل کنیم. برای مثال به چرخش تمثیل گونه، مکعب مستطیل به عنوان حجم خارجی یک بنا توجه کنید. این حجم اگر به صورت طولی در جهت شمال قرار گیرد، در دو انتهای خود از دو نور مطلوب شمال و جنوب استفاده می کند. اما واضح است که این شکل به معنی کمترین استفاده از نور مناسب جبهه شمالی است، از این رو قرارگیری مناسبی به شمار نمی آیدو باید از آن پرهیز کرد. از طرف دیگر، دو جبهه غربی و شرقی در چنین آرایشی نیازمند استفاده از عناصری الحاقی اند که امر ضروری ایجاد سایه را به عهده گیرند. کاربرد این عناصر هزینه زیادی را به ساختمان تحمیل می کند. از سویی دیگر این احتمال وجود دارد که عناصر سایه انداز دید را مسدود کنند. در مقابل این نحوه قرارگیری غلط، استقرار طولی ساختمان عمود بر جهت شمال مهم است. جبهه شمالی از نور پراکنده و مناسب روز و جبهه جنوبی از نور فعال و فوق العاده مطلوب رو به آفتاب استفاده می کند که نسبت به زمان نیز در تغییری شایسته است.
نکته مهم دیگر آنکه در طراحی معماری روشنایی، به دو روش یکی استفاده از نور روز به واسطه پنجره در سطوح جانبی و استفاده از طریق سقف مرسوم است.

لایتینگ پلاس لایتینگ پلاس لایتینگ پلاس

چراغ LED چراغ LED چراغ LED

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *