نورپردازی

نورپردازی طبیعی در معماری ایرانی

در معماری سنتی ایران نور و رنگ نقش مهمی را ایفا می کنند. به عبارت دیگر نور و رنگ به عنوان دو عامل اصلی در ترکیب کلی بنا باعث ایجاد یک سازمان یافتگی و معنا بخشی به کلیت فضا می شوند. در واقع می توان گفت که نور و رنگ در شکل گیری هندسی فضا دخالت می کنند و نظم منسجمی را در بنا ایجاد می نمایند. در معماری سنتی ایرانی توجه به تاثیر نور و رنگ بر حجم و ساختار، همواره به عنوان بخش اصلی مراحل مختلف ساختمان مد نظر سازندگان و معماران بوده است.

با توجه به خصوصیات فیزیکی نور، سطوح مختلف یک بنا در مقابل نور سه واکنش متفاوت می توانند داشته باشند که عبارتند از جذب نور، انعکاس نور و عبور نور. اشیا میزان اندکی از نور را جذب می کنند. با تابش نور سفید به یک جسم، آن جسم فقط نور آن رنگی که دارد بازتابش می کند و سایر نورها را جذب می کند. اگر جسمی میزان جذب نور زیادی را داشته باشد به رنگ سیاه دیده می شود. نور سفید ترکیبی از رنگ های هفتگانه است. اگر در نور تابیده شده بر جسم، ترکیبات نور جسم وجود نداشته باشد جسم را تیره می بینیم، مثلاً تابش نور سبز به جسم قرمز باعث عدم رویت آن می گردد. کمترین میزان جذب نور را رنگ های روشن تر دارند.

میزان انعکاس نور از جسمی که بر آن نور تابیده شده است و برخورد آن به چشم نظاره گر منجر به دیدن آن شیء می شود و این میزان انعکاس به ترکیب و ساختار آن جسم بستگی دارد.

میزان عبور نور از جسم یکی دیگر از عوامل موثر بر واکنش متقابل نور و اشیا دارد. در این جا میزان شفافیت جسم عاملی تعیین کننده است. به طوری که اشیا کدر دارای کمترین میزان عبور نور می باشند.

یکی از ویژگی های معماری سنتی ایرانی کاربرد و ترکیب نور و رنگ است. مطالعه نمونه های مختلف آثار معماری سنتی در مناطق مختلف نشان می دهد که معماران این بناها در این زمینه دانش زیادی در خصوص قابلیت های مختلف نور داشته اند و تلاش خود را برای استفاده مناسب از آن به کار گرفته اند.

در معماری سنتی ایرانی نور از طریق شیشه های رنگی و سایر بخش های چوبی و به فضاهای داخلی منتقل می شود و در سمت دیگر دیوار شکل ها و طرح هایی را نمایان می سازد. از سوی دیگر رنگ به عنوان یک ویژگی مهم در معماری سنتی در نظر گرفته می شود. یکی از روش های بکار گرفته شده توسط معمار سنتی این است که رنگ های متضاد را ترکیب می کند و به این ترتیب با ترکیب رنگ و سایه فضای مطلوبی را فراهم می کند.

منبع:مقاله نورپردازی طبیعی و رنگ در معماری مسکونی سنتی ایران، اولین همایش ملی معماری مسکونی

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *