نورپردازی شهری

نورپردازی نمای بناهای با ارزش شهری

نورپردازی نما

نظریه پردازان با مطالعه سیر تکوینی نما از زمان احداث اولین بناها تاکنون، چهار عملکرد اصلی برای نما، به صورت عام معرفی نموده اند، که شرکت های نورپردازی نیز تلاشی در جهت رعایت این چهار عملکرد در جهت رسیدن به نورپردازی صحیح و درست دارند، این چهار عملکرد شامل موارد زیر می باشند:
الف) محافظ
ب) رابط
ج) معرف
د) جزئی از کل
ابتدایی ترین و حتی از لحاظ قدمت اولین وظیفه ای که نورپردازی نما باید داشته باشد، که شرکت های نورپردازی نیز در جهت انجام این قضیه تلاش بسیار دارند این است که؛ نورپردازی نما می بایست به گونه ای باشد که از انسان ها در مقابل تهدیدات بیرونی موجود حفاظت کند. لذا در نورپردازی نمای بناها، همواره باید به القای حس ایمنی و امنیت توجه نمود. به عنوان مثال، شرکت های نورپردازی باید توجه داشته باشند که نورپردازی بازشوها، اعم از ورودی ها و پنجره ها می تواند کنترل هر گونه ورود و خروج را میسر می سازد. البته این وظیفه ی نما در ارتباط با بنای برخی فعالیت ها مانند سکونت و فعالیت های تجاری اهمیت بیشتری می یابد.
با وجود آنکه نما و نورپردازی نما موظف است حائلی میان انسان و تهدیدات خارجی باشد اما باید نقش ارتباط میان درون و بیرون، خصوصی و عمومی، خلوت و شلوغ، مصنوع و طبیعت را ایفا نماید، که شرکت های نورپردازی موظفند این اصل را رعایت کنند، بدین دلیل که انسان، به عنوان موجودی اجتماعی، نیازمند ارتباط با جامعه و طبیعت است. او به دنبال آن است که گردش زمان و تغییر و تحولات اطراف خود را دنبال کند. به همین سبب نما و نورپردازی نما باید به شکلی باشد که به عنوان رابط میان درون و بیرون می بایست امکان دید از درون به بیرون را فراهم سازد.
مسلماً باز شوها در نما، وسیله ی ارتباطی درون و بیرون هستند. شب هنگام وقتی نورپردازی نما صورت گرفته در نمای روبرو یا فضای مجاور چنان خیرگی ایجاد نموده است که فرد به محض نظاره از درون به بیرون دچار چشم زدگی می شود؛ عملاً بازشوها نقش ارتباطی خود را از دست داده است. همچنین اگر نما و فضای مجاور آن بیش از حد روشن شده باشد؛ ممکن است آلودگی نوری ناشی از آن مانع از دیدن آسمان پر ستاره شود. لذا، در نورپردازی نما شرکت های نورپردازی می بایست همیشه به این نکته توجه داشته باشند که کاهش خیرگی و آلودگی نوری را مد نظر قرار دهند.
لایتینگ پلاس لایتینگ پلاس لایتینگ پلاس

چراغ LED، چراغ LED، چراغ LED

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *