نگهداری چراغ

نگهداری چراغ و محافظت از نور

ضریب نگهداری در نورپردازی

درخشندگی/شدت روشنایی اولیه ای که توسط تاسیسات روشنایی فراهم می شود، در طی طول عمر تاسیسات روشنایی رفته رفته کاهش می یابد. جهت اعمال کردن این کاهش در طراحی، از “ضریب نگهداری” استفاده می شود که به شکل زیر تعریف می گردد.

نسبت درخشندگی/شدت روشنایی متوسط در یک سطح مشخص بعد از یک دوره زمانی بکار گیری یک تجهیز روشنایی، به درخشندگی/شدت روشنایی متوسط بدست آمده تحت همان شرایط برای همان تجهیز در هنگام نو بودن آن را “ضریب نگهداری” گویند. عبارت “ضریب استهلاک” برای مقدار عکس این عبارت استفاده می شود.

البته لازم به ذکر است که در طراحی روشنایی، یکی از معیارها حداقل مقدار درخشندگی/شدت روشنایی متوسط در معبر بوده که با فرض انجام برنامه تعمیرات و نگهداری در «دوره زمانی مشخص» و با اعمال ضرایب نگهداری حاصل می گردد. اما در مورد فاکتورهای مربوط به خیرگی و نور مزاحم (مانندTI) ، طراحی روشنایی با مقادیر اولیه (حد اکثر) پارامترها صورت پذیرفته و در نتیجه ضریب نگهداری برای آن اعمال نمی گردد.

برنامه های نگهداری

برنامه منظم شستشوی سطوح داخلی و خارجی برای تجهیزات روشنایی از عوامل موثر بر ضریب نگهداری میباشد. تعداد تکرارهای متناوب این برنامه به موارد زیر بستگی دارد:

الف) نوع آلودگی محیط

ب) درجه حفاظت تجهیزات نوری

همچنین در این سیستم، مهمترین تجهیز نوری چراغ می باشد که با درجه حفاظت IPXX و براساس قابلیت ممانعت از ورود گرد و غبار و رطوبت به محفظه چراغ دسته بندی می شود. در این درجه بندی، عدد اول، اندازه ذره (گرد و غبار ریز یا سنگریزه درشت) را نشان میدهد. هرچه عدد بزرگتر باشد، ذره کوچکتری امکان ورود به محفظه را دارد. عدد دوم نیز درجه محافظت در مقابل نفوذ رطوبت، از پاشیده شدن غیر مستقیم به صورت فورانی پر فشار تا غوطه وری کامل را نشان می دهد. هر چه این عدد بزرگتر باشد، میزان نفوذ رطوبت کمتر و درزبندی بهتری را مشخص می کند.

برای این چراغ، درجه حفاظت قسمت های نوری به خصوص اگر در محیط هایی با آلودگی متوسط/بالا استفاده شود، نوع IP6X تعیین میگردد.

کاهش لومن لامپ

نور خروجی از تمامی لامپ ها در طول مدت زمان بهره برداری از آنها کاهش می یابد. نرخ دقیق این کاهش به نوع لامپ و سیستم بالاست آن بستگی دارد. این کاهش، با تعویض مکرر لامپ های سوخته و یا با تعویض گروهی آنها بهبود می یابد.

آلودگی لامپها و چراغ ها

وجود آلودگی روی لامپها و چراغ ها عموماً موجب بیشترین مقدار اتلاف نور م یشود. این میزان اتلاف نور بستگی به نوع و چگالی آلودگی موجود در هوا، طراحی چراغ و نوع لامپ دارد. تجمع این آلودگی بر روی سطوح منعکس کننده، با درزگیری محفظه لامپ چراغ در مقابل ورود گرد و غبار و رطوبت حداقل می شود. درزگیری قسمت های نوری چراغ با حداقل درجه حفاظت IP5X  تاثیر قابل توجهی در این خصوص دارد.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *