مشخصات خود را ثبت نمایید

4 + 0 = ?

استخدام

نيروي انساني مجرب ما سرمايه ما محسوب مي شود. هدف ما اين است که بهترين محيط کاري را براي نيروي انساني خود فراهم کرده و براي رشد و تعالي سازماني آنها برنامه ريزي مشخصي داشته باشيم.

متقاضیان استخدام و کار آموزی در این مجموعه جهت همکاری با ما میتوانند از طریق پر کردن فرم استخدام و یا تماس تلفنی با شرکت اقدام نمایند.